ФОТОДОМ ШОСТКА
 
 
Топ-новость:

Зміни щодо спрощеної системи оподаткування у 2012 році

Відповідно до Закону України від 04.11.2011 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» №4014-VI :  

Платник податку

Критерії

Особливості діяльності

Основна ставка податку

Додаткова ставка податку

Особливості обліку

Звітні періоди

Сплата податку

Фізичні особи

1 група

- працюють без найманих осіб;

- річний обсяг доходу не повинен перевищувати

150 000 грн.

Здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню

1%-10% мінімальної зарплати у розрахунку на календарний місяць

15% від:

 

1) суми перевищення граничного обсягу доходу, який дає право застосовувати спрощену систему;

 

2) доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до І або ІІ групи;

 

3) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

 

4) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування 

1, 2 та 3 група підприємців, (не платники ПДВ) мають вести Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форму такої книги та порядок її ведення має розробити Мінфін.

Третя група підприємців – платники ПДВ мають вести облік доходів та витрат за формою та в порядку, який розробить Мінфін

 

Звітний період рік. Декларація подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року

не пізніше 20 числа поточного місяця

2 група

- кількість найманих працівників - не більше 10 осіб;

- річний обсяг доходу не повинен перевищувати

1 000 000 грн.

Здійснюють господарську діяльність з надання послуг (у т.ч. числі побутових) платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства

2%-20% мінімальної зарплати у розрахунку на календарний місяць

Звітний період квартал. Декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу

3 група

- кількість найманих працівників - не більше 20 осіб;

- обсяг доходу не повинен перевищувати

3 000 000 грн.

Здійснюють будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку

 

3% від доходу для платників ПДВ;

 

5% від доходу для неплатників ПДВ

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал.

Юридичні особи

- середньооблікова кількість працівників - не більше 50 осіб;

- обсяг доходу не повинен перевищувати

5 000 000 грн.

Здійснюють будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені платникам єдиного податку

 

3% від доходу для платників ПДВ;

 

5% від доходу для неплатників ПДВ

Подвійний розмір ставок (тобто, 6% або 10% відповідно). Встановлюється до:

 

1) суми перевищення обсягу доходу, який дає права застосовувати спрощену систему;

 

2) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

 

3) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Мають вести спрощений бухоблік доходів і витрат, за методикою, розробленою Мінфіном. 

 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал.

 

Зверніть увагу! Підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005), потрапляють у 3 групу.

 

Хто не може бути платником єдиного податку

 

1) суб'єкти господарювання (юр- та фізособи-підприємці), які здійснюють:

- діяльність з організації, проведення азартних ігор;

- обмін іноземної валюти;

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

- видобуток, реалізацію корисних копалин;

- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування" (N 85/96-ВР від 07.03.96 р.), сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ;

- діяльність з управління підприємствами;

- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2) фізичні особи-підприємці, які:

- здійснюють технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005);

- діяльність у сфері аудиту;

- надають в оренду: а) земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара; б) житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів; в) нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

3) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

4) суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;

5) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

6) фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

7) суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

Порядок визначення доходу:

 

Складові доходу фізичні особи

Складові доходу юридичної особи

- дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

- будь який дохід (включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи), отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

- сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

- вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг);

- сума отриманої винагороди (дохід) повіреного (агента) у разі надання їм послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами;

Зверніть увагу! До доходу не включаються  пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. 

- дохід у вигляді різниці між сумою коштів, отриманою від продажу основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю.

 

Платники єдиного податку 1 та 2 групи, які не використовують працю найманих осіб, ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ від сплати єдиного податку:

- на час відпустки (не більше 1 місяця на рік);

- на період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 

Щоб працювати на єдиному податку в 2012 році, необхідно подати заяву до 25 січня 2012 року.10.12.2011 23:05

Источник: Шосткинська МДПІ


МЫ в социальных сетях:
 


%custom closeLinks()